Ημερήσιο Πρόγραμμα

Το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων αποβλέπει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και στην ομαλή ανάπτυξη των ικανοτήτων του. Αρχικός στόχος, επομένως, αποτελεί η καλλιέργεια των αισθήσεων και των αντιλήψεών του ώστε, προσαρμοσμένο στις ικανότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. 

stroumfakia 87

Τα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα προγράμματα στα «Στρουμφάκια» στηρίζονται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση, σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε πανεπιστημιακά προγράμματα και έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές τους εμπειρίες, την προσωπικότητα και την πολιτισμική τους ταυτότητα.

Το πρόγραμμα υποστήριξης της αισθησιοκινητικότητας των παιδιών αποτελείται από 5 κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Δραστηριότητες για την αγωγή και τον έλεγχο της κινητικότητας του σώματος
 • Δραστηριότητες για την εξέλιξη της επιδεξιότητας του χεριού
 • Δραστηριότητες που βελτιώνουν την οπτική αντίληψη του παιδιού
 • Δραστηριότητες που αναφέρονται στην ακουστική αντίληψη και τη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού
 • Δραστηριότητες για την καλλιέργεια του κοινωνικο-συναισθηματικού κόσμου του παιδιού

Προγράμματα, τα οποία αναπτύσσονται, σχετίζονται με:

 • Τη Συνεργατική Μάθηση
 • Την Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Την Αγωγή Υγείας
 • Τη Θεατρική Αγωγή
 • Την Αγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
 • Τις φυσικές επιστήμες
 • Τις προμαθηματικές έννοιες
 • Τα εικαστικά
 • Τη μουσική
 • Το αισθητηριακό παιχνίδι (messy play)
 • Aνάπτυξη της αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Aνάπτυξη της κοινωνικο-συναισθηματικής νοημοσύνης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας χωρίζεται σε μηνιαίες θεματικές ενότητες και σε σχέδια εργασίας και παρέχεται στα παιδιά μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό και μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με την ηλικία. Κάθε μήνα αποστέλλετε στους γονείς το μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

stroumfakia 099
stroumfakia 097

Θεματικά αφιερώματα

Επίσης στα Στρουμφάκια έχουμε και τα λεγόμενα θεματικά αφιερώματα (μέθοδος project) που απασχολούν και πλαισιώνουν κυρίως το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Πρόκειται για θέματα που ξεχωρίζουν κυρίως για τη σημασία τους, που προσφέρονται και για ποικίλες προσεγγίσεις με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Η περιβαλλοντική και μουσειακή αγωγή, οι συμμετοχικές δραστηριότητες και η βιωματική εμπειρία είναι τα νέα παιδαγωγικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα θεματικά μας αφιερώματα.

Μερικά από τα θεματικά αφιερώματα που επιλέγουμε είναι:

 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Αγωγή προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος
 • Οικολογικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις, π.χ. εργαστήριο παραγωγής ανακυκλωμένου χαρτιού, τα ζώα απειλούνται
 • Η Λαϊκή Παράδοση
 • Το νερό (Το νερό της θάλασσας, της λίμνης, του ποταμού, της βροχής. Το νερό κι ο πάγος. Το νερό στο τραγούδι, στο παραμύθι, στη ζωγραφική, στην κατασκευή. Το νερό που μας τρέφει, που μας πλένει, που μας ταξιδεύει)
 • Το διάστημα (Το ηλιακό μας σύστημα μια παρέα πλανητών και δορυφόρων. Η ζωή στο διαστημόπλοιο)
 • Η ζωγραφική (Μεγάλοι ζωγράφοι, βασικές τεχνικές της ζωγραφικής και σύνθεση χρωμάτων)
 • Η μουσική, η διατροφή
 • Διοργάνωση σχολικών εορτών, εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Τα συναισθήματα