Κ.Δ.Α.Π.

Από το σχολικό έτος 2015 – 2016 λειτουργεί τα απογεύματα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου έως και 6η Δημοτικού.

stroumfakia veria paidikos stathmos 66 1

Κ.Δ.Α.Π.

Από το σχολικό έτος 2015 – 2016 λειτουργεί τα απογεύματα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου έως και 6η Δημοτικού. Με αυτόν τον τρόπο το ΚΔΑΠ – Στρουμφάκια προσπαθεί να εξυπηρετήσει και να προσφέρει μια πρόταση διευκόλυνσης στους γονείς που εργάζονται, αλλά και στα παιδιά που θέλουν φαντασία, παιχνίδι, χρώματα και μουσική για τα απογεύματά τους! Στόχος του ΚΔΑΠ είναι να αποτελέσει έναν πόλο δημιουργικής απασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης. Μέσα από το παιχνίδι και με πυξίδα τα ενδιαφέροντα των παιδιών ακολουθείται μια πορεία που αλλάζει και εμπλουτίζεται στο χώρο του θεατρικού – μουσικοκινητικού παιχνιδιού και των καλλιτεχνικών.

Στόχος

Στόχος του ΚΔΑΠ είναι να αποτελέσει έναν πόλο δημιουργικής απασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης. Μέσα από το παιχνίδι και με πυξίδα τα ενδιαφέροντα των παιδιών ακολουθείται μια πορεία που αλλάζει και εμπλουτίζεται στο χώρο του θεατρικού – μουσικοκινητικού παιχνιδιού και των καλλιτεχνικών. Στόχοι του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ» είναι:
  • να βοηθήσουν τα παιδιά αναδείξουν τη δημιουργικότητα τους, να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες και να ψυχαγωγηθούν.
  • όλα τα γνωστικά αντικείμενα που παρέχονται να έχουν τη μορφή παιχνιδιού και όχι μαθήματος
  • να ανήκει στα παιδιά η επιλογή αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούν, τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσουν και τον χρόνο που θα αφιερώσουν.
  • να αποφορτίσουν το πιεσμένο πρόγραμμα των εργαζομένων γονέων στο σπίτι.
  • να στηρίξουν τις εργαζόμενες μητέρες στη φύλαξη των παιδιών τους πέραν του σχολικού ωραρίου.
  • Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς συναναστρέφονται καθημερινά με παιδιά διαφόρων ηλικιών. Τα βοηθούν να ξεφύγουν από την απομόνωση του σύγχρονου τρόπου ζωής, που θέλει τα παιδιά παθητικούς δέκτες της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει εισβάλει σε κάθε σπίτι.
  • Τέλος, μπορούν τα παιδιά να συναντούν και να επικοινωνούν με τους φίλους τους σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας, χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και προσωπικότητα του κάθε παιδιού.
stroumfakia paidiko vrefikos stathmos kdap veria kdap