Στα Στρουμφάκια λειτουργούν  τμήματα, ανάλογα με την ηλικία κάθε παιδιού, με διακριτό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ξεχωριστούς παιδαγωγικούς στόχους.

 Λειτουργεί βρεφικό τμήμα που αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Βρεφικό
  • Μεταβρεφικό τμήμα
  • Τμήμα Α’ παιδικής ηλικίας

Βασικό μέλημα στα τμήματα αυτά είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών καθώς και η ολόπλευρη κοινωνικοσυναισθηματική και σωματική ανάπτυξη  .  Οι παιδαγωγοί φροντίζουν κατάλληλα και βοηθούν  τα παιδιά που δεν αυτοεξυπηρετούνται και φοράνε ακόμη πάνα,  στο φαγητό, τον ύπνο και στην εκπαίδευση  της αυτοεξυπηρέτησης. Στα τμήματα αυτά ακολουθείται ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων  και υπάρχει χαρτάκι καθημερινής ενημέρωσης του γονιού.

Και παιδικό τμήμα, το οποίο αποτελείται από:

  • Τμήμα μικρών προνηπίων
  • Τμήμα προνηπίων
  • Τμήμα μεγάλων προνηπίων

Στο ηλικιακό επίπεδο των παιδικών τμημάτων αναβαθμίζεται το γνωστικό μέρος του προγράμματος, ενισχύεται η αδρή και η λεπτή κινητικότητα, ενισχύεται η ανάπτυξη του λόγου μέσα από περιγραφές, αφηγήσεις και δραματοποιήσεις παραμυθιών. Η κοινωνικότητα αναπτύσσεται ακόμη παραπάνω καθώς τα παιδιά έχουν ήδη υιοθετήσει βασικούς κανόνες της ομαδικής ζωής. Στα τμήματα αυτά δίνεται μεγάλη έμφαση στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

Λίγο αργότερα, στα προνηπιακά αλλά και στα νηπιακά τμήματα, το πρόγραμμα βάση του οποίου δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί μας είναι οι διαθεματικές προσεγγίσεις και τα σχέδια εργασίας ενώ ξεκινούν και οι πρώτες εφαρμογές του γραμματισμού, Το θεατρικό παιχνίδι, η μουσική αγωγή, τα εικαστικά, το κουκλοθέατρο, η γυμναστική, περιβαλοντική αγωγή , είναι δραστηριότητες οι οποίες πλαισιώνουν το πρόγραμμα των τμημάτων αυτών. Κάθε μήνα αποστέλλετε στους γονείς το μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

spacer100 10